Author: Sandra Lineliz

This is the last part of chapter 1. If you want to see the first one, click this link. On this page, there’s also a bonus–the beginning of chapter 2.

If you already got familiar with Zayn, you will enjoy this part. He meets one of the many villains out there, and he sees for the first time Azure’s country. The discussions he has with the insects will make you feel the magical and dangerous atmosphere of the fairy tale.

There are funny parts that will make you adore Zayn. He can be foolish sometimes, but, hey, that’s his charm. His presence matters. He completes this story thanks to his struggles, his dark past, and his genuine feelings. Let’s face it, the butterfly world can’t exist without him.

If I already made you interested in knowing more about him, then I invite you to scroll down and read this part, but, because there is a but, you have to know Romanian. And if you do know this language, then you’re very lucky. The reading time is all yours. Continue the story and let yourself feel the magic once more.

Bine ai venit! S-a creat o nouă pagină pentru tine și uite că ai șansa să citești continuarea poveștii fantastice – Fluturii Trandafirii! Descoperă mult mai multe despre Zayn și despre aventura lui în lumea fluturilor și a insectelor. N-o să fie singur. Evident că o s-o aibă alături pe Azure, un fluture frumos care ascunde multe.

Pășește în țara Azurei și vezi ce pățește Zayn din cauza grabei sale de a o ajuta.

Te invit să citești această parte. Simte din nou magia poveștii!

Note: This post may contain affiliate links. If you buy from our links, at no additional cost to you, we get a small commission so we can improve this site. For more information, visit this page.


Capitolul 1. Un Sfârșit și un Nou Început

Fairy Tale Fantasy, Basm

Last Part

Zayn își făcuse doar datoria de a întreba. În privința soldaților, știa că nu erau sorți de izbândă. Trebuia să se supună ordinului și să plece cât mai repede posibil. Prea multe întrebări puse ar fi putut însemna și un posibil refuz în a da ascultare vorbelor reginei. De aceea, conchise că era timpul să-și ia rămas bun de la Țara Festivităților și să pornească la drum. Bănuia că o să aibă multe de înfruntat până să ajungă la porțile Țării Verde.

– Nu mai am întrebări. Plec. Vă las să vă întoarceți la datoria dumneavoastră. Numai bine, încheie el zburând în direcția opusă Țării Festivităților.

Era timpul să uite de viața sa de fluture tern hulit de fluturii lucitori și să cunoască o altă lume cu mult diferită de cea în care a trăit. Inima-i fu cuprinsă de fericire dar și de o urmă de tristețe, care-i umpluse ochii de lacrimi. Îl deranjase faptul că Elys nu venise sa-și ia rămas bun de la el. Acum realiza că ținuse la ea nu ca la o mamă dar ca la o soră. Ar fi vrut să creadă că măcar ea nu l-a urât pentru identitatea sa – un fluture tern fără strălucire. Fața ei veselă de la petrecere îi dădu impresia că nu-i păsa de ordinul reginei și că plecarea sa nu ar fi afectat-o în niciun fel. S-ar fi adâncit și mai mult în gânduri negre, dacă Azure nu s-ar fi mișcat brusc în brațele sale. Un zbucium în visul ei o determină să tresară inconștient. Nu se trezise, din contră, se liniștise brusc și parcă acum căzu într-un somn mult mai profund ca înainte.

Văzându-i fața palidă, Zayn își aduse aminte că avea obligația să zboare mai repede și să dea de vreun ajutor din partea cuiva. Acum, ea nu mai sângera, dar aceasta nu însemna că era îndreptățit să-i ignore rana. Problema cu alungarea sa din propria țară nu putea fi comparată cu cea a pierderii unei aripi. Se certase pe moment pentru că fusese cuprins în mreaja minții, care-l făcuse să uite de responsabilitatea pe care o avea față de Azure.

Tocmai ce trecu pe lângă o zonă plină de flori înmiresmate, Zayn zări în depărtare o pădure alcătuită numai din copaci înalți. Bănuia el că purta numele de Țara Verde. Odată ce se apropie de ea, se decise să se oprească din zbor, aterizând lent pe un fir de iarbă. Pătrunderea pe teritoriu părea dificilă. O peliculă asemenea unei perdele diafane stătea împotriva tuturor celor care ar fi dorit să treacă dincolo de primii copaci ai țării. Se întrebă în sinea lui de ce Azure nu-i menționase de acest prim obstacol. Habar n-avea ce-ar fi trebuit să facă.


Come into the world of Urban Fantasy Fairy Tales! Discover the set here.

După ce stătu câteva clipe uitându-se atent la această peliculă care parcă strălucea pe alocuri, Zayn ar fi vrut să-și ia zborul cu intenția de a ajunge cât mai aproape de ea. Se gândea el că n-ar fi prezentat niciun pericol, dacă i-ar fi atins structura delicată și transparentă.

Chiar în momentul când își luă avânt, se auzi o voce de jos care-l opri din zbor. Mare-i fu mirarea când văzu cine se încumetase să strige la el.

– Hei, tinere! Încotro?

Întâlnirea privirii viclene a celei care-l opri din zbor îi cutremură mintea și sufletul. Ochii acesteia povesteau o istorie a victimelor pe care le avuse, de unde transpărea și siguranța pe sine că nimeni nu-i putea ignora vorbele. Prezența sa falnică denota cu certitudine că avea statutul de prădător.

Zayn era confuz în privința la ceea ce trebuia să facă. Oare ar fi fost indicat doar să o ignore și să-și vadă de drum? Știa că era într-un impas acum că întâmpină probleme la intrarea în pădure.

– Dă-mi mie fata aceea frumoasă din brațele tale și o să te ajut de îndată să treci de porțile Țării Verde.

– Dar de ce aș face asta? izbuti Zayn să o întrebe.

Rânjetul brusc apărut pe fața sa trăda satisfacția pe care o avu când îl auzi. Imediat îl catalogă ca pe o victimă ușoară.

– Poate am înțeles greșit. Când te-am văzut așa dezorientat, m-am gândit că erai stresat că nu puteai păși pe acel teritoriu. Acum poate te-ai răzgândit. Țin să-ți spun că o cunosc pe fata care n-ai vrea să mi-o dai.

Vorbele șirete ale ei îl determinară pe Zayn să-i întoarcă spatele și să-și ia zborul. Conchise că își pierdea timpul ascultând de tocmai o furnică roșie. Nu uitase ce-l sfătuise Azure.

– Stai, băiete! Unde te duci? strigă ea imitând o voce îngrijorată.

Zayn nici nu se sinchisi să-și întoarcă privirea, d-apoi să se silească să mai îndruge câteva cuvinte răutăcioase la adresa acesteia. Simțea o mulțumire mare că avea aripi și că nu era necesar să cutreiere pe jos încâlcitele poteci către o astfel de țară, pe care deja o percepea ca deosebit de ciudată.

– Furnicile roșii chiar că sunt urâte. Pierdere de vreme să stai de vorbă cu ele, se trezi el zicând cu voce tare. Ar fi vrut ca Azure să fie trează și să-l audă. Oftă scurt când îi privi ochii închiși. Oare a fost o decizie corectă să se implice în viața ei? Fu un gând care-i perturbă liniștea.


Beautiful heart illustrations. Download them here.

Capitolul 2. Țara Verde

Fairy Tale Fantasy, Basm

Part I

Își lăsă gândurile la o parte și se concentră asupra destinației. Aripile sale îl conduseră numaidecât la un metru distanță de peliculă. Din prima, ar fi vrut să atingă stratul, dar o avea în brațe pe Azure. Blocat din cauza aceasta, stătu câteva clipe bune gândind soluțiile pentru situația sa. Ori risca viețile amândurora ori lucrurile se complicau. Pierzându-și răbdarea, nu mai zăbovi și se aruncă în perdeaua transparentă.

Emoții avu odată cu avântul său însă soarta fu de partea lui. Nu se întâmplase nimic care să le pericliteze viața. Confuz de cât de ușor se văzu înăuntru, Zayn se întoarse să cerceteze stratul care împrejmuia această pădure. Parcă pielea sa devenise lipicioasă. Se întrebase dacă nu cumva trecuse printr-un înveliș de miere. Nu mare îi fu mirarea când două albine coborâră de undeva de sus drept în fața sa, cu priviri crunte. Fu de așteptat să fie certat pentru cutezanța sa de a intra barbar prin stratul protectiv al acestui teritoriu.

Vocile lor ascuțite le simți ca pe adevărate lovituri în urechi. Vru cu ardoare să fi avut posibilitatea de a o zbughi din loc. S-ar fi putut ascunde cu ușurință printre multitudinea de frunze ale copacilor din jur.

– Cu ce drept ați intrat dumneavoastră aici? întrebă una dintre ele, care avea bustul mai mare.


A fairy Tale that has something to do with vanity! Discover it here.

– Am fost disperat. Recunosc. Azure și-a pierdut o aripă și mi-a cerut să o duc acasă. Nu știu regulile de aici. Îmi cer scuze, se grăbi el să zică în apărarea sa.

– Azure? Fiica generalului? Nu se poate!

– Trebuie să anunțăm, zise cealaltă albină deja depărtându-se de ei.

– Mai este în viață? întrebă ea îngrijorată apropiindu-se de Zayn.

– Da. Îmi pare rău că n-am fost prin zonă mult mai devreme. Poate așa o salvam înainte ca cei doi fluturi negri să-i rupă aripa.

– Da. Îmi pare rău că n-am fost prin zonă mult mai devreme. Poate așa o salvam înainte ca cei doi fluturi negri să-i rupă aripa.

– Fluturi negri? Nu-mi spune că tu ești unul dintre ei, nu întârzie ea să devină suspicioasă în privința lui. Deja îl catalogase ca pe un fluture rău, din cauza culorii întunecate a aripilor.

– Nu! N-aș putea face una ca asta. N-aș fi venit aici în primul rând. Am salvat-o din mâinile lor. Ea știe asta. O puteți întreba când se va trezi, încercă el să se justifice.


Beautiful dark rose background. Download it here.

See the rose card with peach color here.


Cu toate acestea, albina se încruntă și îndată făcu semn unor gardieni din spatele ei, fără să-și mute privirea de la Zayn. Doar ridică mâna în sus și ordinul îi fu onorat. Gardienii apărură la dreapta sa, gata să-i execute ordinul.

– Duceți-l într-o celulă până aflăm adevărul despre acest fluture.

Chiar dacă în inima sa simți un val de căldură sufocant din cauza unei nedreptăți care i se întâmpla, Zayn nu tăgădui decizia acesteia și îi urmă pe tinerii gardieni, care nu erau alții decât fluturii albi de care îi menționase Azure.

Trecând pe lângă albina care îl privea cu înverșunare, Zayn de-abia acum realiza cât de frumos era în jurul său. Ochii săi rămaseră pironiți în sus. Mulți licurici se perindau cu tot felul de treburi, astfel că deasupra se crease un strat plin de lumini nestatornice. Iar atunci când fu împins în brațe de gardieni, pentru a-l urni la pas repede, privirea coborî la picioarele sale. Numai acum observă că, de fapt, ei mergeau pe suprafața unei oglinzi. Își văzu aripile și fața atât de bine încât pe moment se gândi că arăta mai interesant acolo decât în realitate.


A magical Fairy Tale about Swans! Discover it here.

Odată ajunși la destinație, Zayn cunoscu pentru prima dată ce însemna să fii un deținut. Celula goală, realizată complet din ceară și care avea într-un colț un mic pat, similar cu o masă lată și joasă, îl aștepta cu brațele deschise în singurătate.

Brusc, unul dintre gardieni începu a-i șterge cu o cârpă umedă pielea feței și a brațelor. Acesta fu brutal în mișcări și-l determină pe Zayn să se simtă mai mult bătut decât spălat. Însă, nu dură mult procesul și ajunse să fie îmbrâncit înăuntru. Când urechile sale auziră lacătul pus la poartă, Zayn în sfârșit se destinse. Luă loc pe patul rece care nu avea vreo pătură sau măcar vreo zdreanță pe suprafața-i netedă.

La scurt timp oboseala puse stăpânire pe corpul său încât uită că stomacul său ar fi vrut ceva să ronțăie. Înainte de a adormi, își aduse aminte de vorbele Azurei în privința primirii sale calde în Țara Verde, cum că părinții ei îl vor răsplăti și da o cameră unde să stea. Îl bufni râsul. Avea dreptate Elys când mereu îl avertiza să nu dea crezare la oricine va întâlni în cale. Supărarea nu-i luă mințile, ci mai degrabă somnul care-l purtă în lumea viselor.

Se trezi de mai multe ori pe timpul nopții, dar n-avu altă soluție decât să se plimbe în spațiul îngust și să se chinuie să adoarmă la loc.


Colorful flower background. Download it here.

Dacă deja îți place povestea, te invit să citești continuarea ei, accesând acest link.

Looking for more fantasy books? Check these lists:

Carte gratuită Alessia (prima carte din seria Verde)

Best Fantasy Books with Vampires
List of fantasy books with Cinderella theme
Fantasy Books with Dragons
List of fantasy books with Sleeping Beauty theme
List of science fiction & fantasy books – April 2020

A sorceress disguised as a soldier…

Get this super collection of fantasy romance stories in your inbox!